Pontech

Om oss

Vi kan med stolthet säga att vi kan bryggor. Alla medarbetare på Pontech har sysslat med bryggor, pontoner och vågbytare sedan många år tillbaka. Några av oss har varit på olika bolag genom åren, men gemensamt är allas fokus på kvalité och säkerhet. Vi har till och med varit med att utveckla tekniken och produktionen som ligger bakom dagens höga standard på våra produkter. På Pontech arbetar vi ständigt med att utveckla och förnya hela vårt produktsortiment – vår ambition är att ständigt ligga i framkant gällande produktutveckling.

Hur vi jobbar

Att upphandla en hamn eller brygga kan vara ett komplicerat projekt, men på Pontech har vi utvecklat en process som gör det överskådligt samt säkerställer alla olika delar och kvalitetssäkrar hela projektet. För att förklara projekts process lite enkelt så har vi sammanfattat det i nedanstående steg.

1. Vi börjar med att identifiera ert behov utifrån er kravspecifikation, besök på platsen samt matematiska beräkningar på vågor, vattendjup m.m. Vi beräknar även vindgenererade vågor, samt infallande vågor från passerande båtar och fartyg. Sedan ritar vi upp förslag på utformning och dimensionering. Därtill adderar vi vår erfarenhet och kunskap från liknande projekt.

2. Produktionfas – samtliga våra produkter produceras i stora serier med hög standardiseringsfaktor, för att säkerställa att du som kund erhåller en produkt med hög finish, design och kvalitet.

3. Leverans och montage sker med nya lastbilar och arbetsbåtar, allt för att värna om miljön på bästa möjliga sätt. Montage sker med egna montörer med lång erfarenhet av våra flytbryggor och tillbehör.

Ni som beställare har hela tiden kontakt med den säljare som är ansvarig för projektet, samt med den projektledare som leder installationen. Vilket garanterar en tydlighet i kommunikationen.

Copyright © Pontech 2020 – All rights reserved