Pontech

Huspontoner – Flytande gångbroar

Våra pontoner används på många ställen som grund för flytande hus, flytande kontor, plattform för evenemang och flytande broar mm. Betongpontonens unika kombination av stabilitet och bärighet skapar goda förutsättningar för bra komfort. Vi har stor erfarenhet av pontoner till flytande hus. Husens storlek och vikt är dimensionerande parameterar när vi beräknar storlek på plattform till specifika projekt. Vårt koncept för sammanfogning av betongpontoner till plattformar är noggrant beräknat och provat i många olika storlekar och miljöer.

Flytande gångbroar används för olika ändamål och i olika sammanhang. De används både som permanenta lösningar och provisoriska broar under exempelvis byggnation eller idrottsevenemang. Vi dimensionerar broarna efter det specifika behovet vid varje enskilt projekt. Dimensionerande parametrar är längd, bredd, bärighet, vattendjup och vågor. Broarna utrustas med räcken, avkörningsskydd och annan säkerhetsutrustning i enlighet med de regelverk som finns för de olika broarnas användningsområden.

Referenser

  • Flytande hotell och kallbadhus. Arctic Bath, Harads. Foto: Johan Jansson
  • Privatbostad på betongponton 18 x 12 meter. Marinstaden, Nacka
  • SSRS Nynäshamns räddningsstation byggd på betongponton 21 x 12 meter
  • Flytande studentboende i Sundsvall på betongponton 16 x 8 meter
  • Flytande gångbro i Stångån, Linköping
  • Gång- och cykelbro mellan Frövi och Kaninholmen.

Flytande hotell och kallbadhus. Arctic Bath, Harads. Foto: Johan Jansson

PDF

Copyright © Pontech 2020 – All rights reserved