Pontech

Vågbrytare

Flytande vågbrytare har stor stabilitet och bärighet, den är konstruerad för utsatta lägen.Vår vågbrytare har neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående. Våra flytande vågbrytare har en hög egenvikt, ett stort djupgående och metacenterhöjden är låg. Det tillsammans skapar en god vågtransmissions förmåga. Valet av bredd på vågbrytare bestäms av Era specifika förutsättningar, exempelvis vågperiod, våghöjd mm. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. Fördelen med flytande vågbrytare är exempelvis kort byggnations tid, flexibiliteten man erhåller, genom att flytande vågbrytare går att flytta utan större arbetsinsats och det är ett miljövänligt alternativ mm. Alla bryggor är förberedda för dragning av el och vatten.

Sammankoppling av flytande vågbrytare sker med vårt kopplingssystem som består av en wire/gummikoppling. Flytande vågbrytare är helt osänkbara, har hög bärighet och en konstant fribordshöjd. Flytande vågbrytare kan förses med våra tillbehör såsom Y-bommar, el, vatten och belysnings piedestaler och pollare mm. Flytande vågbrytarnas betongdäck kan mönstras, exempelvis kullersten, stenplattor mm. Flytande vågbrytarnas däck och sidor kan förses med träbeklädnad. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

Referenser

Teknisk data

 • LÄNGD:
  10.0 m, 12.5 m, 15.0 m och 20.0 m
 • BREDD UTAN FENDERLIST:
  3.0 m, 4.0 och 5.0 m
 • BREDD MED FENDERLIST:
  3.3 m, 4.3 och 5.3 m
 • HÖJD:
  1.8 m
 • VIKT:
  19.5 – 65 ton
 • FRIBORD:
  ca 0.55 m
 • BÄRIGHET:
  18 - 60 ton
 • BETONG/EXPONERINGSKLASS:
  C40/50 Vct 0.4, Luft 6.0% XS3 XF4 XC4
 • ARMERING:
  Nps 50, B500BT
 • CELLPLAST:
  80Kpa
 • INGJUTNINGSGODS:
  Varmförzinkat
 • FENDERLIST:
  95*145 mm impregnerat
 • ÖVRIGT:
  Rätt till konstruktionsändringar förbehålles
 • ANDRA DIMENSIONER:
  Kan erbjudas på begäran

PDF

Ladda ner produktblad som PDF >>

Copyright © Pontech 2020 – All rights reserved